© ASSOCIACIÓ DE L'ESPORT DE CERDANYOLA © NIT DE L'ESPORT DE CERDANYOLA
© ASSOCIACIÓ DE L'ESPORT DE CERDANYOLA© NIT DE L'ESPORT DE CERDANYOLA

L’Associació de l’Esport de Cerdanyola fa públic a travès d’aquest manifest les inquietuds i reivindicacions de les
entitats esportives, així com els compromisos adquirits per tots els grups polítics que es van presentar a les eleccions
municipals en el marc del 1er Congrés de l’Esport de Cerdanyola celebrat el passat mes de maig 2015. L’Associació, que
representa a la majoria de clubs de Cerdanyola, i les entitats i persones sota signants es comprometen a vetllar pel
seguiment i reivindicacions recollides en aquest manifest.

 

MANIFEST L’ESPORT UnEix

 

1) Defensem un model esportiu participatiu i integrador que aposti per la promoció de l’esport escolar i de base com a
eina principal per traçar després, mitjançant el teixit esportiu de ciutat, el recorregut que completi la formació dels
nostres esportistes, ja sigui en l’àmbit individual o col·lectiu. Defensem un model esportiu que garanteixi la pràctica
esportiva de tothom, l’esport de lleure, de Salut i de la gent gran.

 

2) Instem als responsables municipals a convertir el Consell Municipal de l’Esport en un element decisiu en la
planificació del model esportiu i en el mapa d’instal·lacions, que aplegui les necessitats, voluntats i projectes de l’esport
local i els defensi davant l’administració.

 

3) Davant el gran dèficit d’equipaments que té Cerdanyola del Vallès, reclamem de forma urgent i prioritària la
construcció d’un nou pavelló o inicialment el cobriment de pistes poliesportives ja compromeses, la construcció d’una
piscina de 25 metres amb graderies pel públic, i la construcció d’una pista d’atletisme. Tanmateix, proposem com
alternativa l’estudi d’opcions per la via de la utilització mancomunada de serveis per a la pràctica de l’esport amb altres
municipis. Reclamem la millora en les condicions de manteniment i us horari dels equipaments actuals, per garantir
una practica adequada i digna a les necessitats actuals i futures de l’esport local.

 

4) En quant a mirar d’ampliar la falta d’instal·lacions i serveis esportius, instem a l’ajuntament a iniciar converses i
negociacions amb la UAB per crear un conveni de col·laboració amb el SAF que permeti integrar els serveis o
possibilitats que pot oferir la universitat a l’esport local en tots els àmbits, començant per l’ús de la piscina, el
rocòdrom, camps de futbol i el pavelló poliesportiu.

 

5) Reclamem que es desencalli la situació del PEM Guiera i que en el futur escenari de la gestió es contempli la
participació i opinió dels clubs usuaris de la instal·lació.

 

6) Volem que s’apliquin models d’accessibilitat a les nostres instal·lacions per garantir la diversitat funcional i la
completa integració de les discapacitats al món de l’esport.

 

7) Demanem potenciar la difusió interna i externa de l’activitat esportiva de la nostra ciutat posant en marxa una
plataforma de comunicació que posi en valor el treball que fan els esportistes i els clubs de la nostra ciutat.

 

8) Proposem la promoció de la marca Cerdanyola en l’univers de l’esport local, comarcal, autonòmic i estatal,
mitjançant una campanya institucional que integri l’esport en l’estratègia del full de ruta de ciutat.

 

9) Exigim la màxima transparència a institucions i entitats davant la manca d’informació que impossibilita fer una
anàlisi real de la situació de l’esport a casa nostra, així com de corregir els possibles desequilibris que s’estan produint.

 

10) L’Associació de l’Esport es compromet a consolidar la unió d’interessos comuns d’esportistes i entitats de casa
nostra per tal de caminar junts i fer de l’esport de Cerdanyola un referent en el nostre territori.